Blogg - relasjonssalg

Et gammelt ordtak påstår at "veien til mannens hjerte går gjennom magen".
Jeg mener at dette ordtaket gir et godt bilde på følelsene du ønsker å skape for din kunde, enten det er en mann eller kvinne.

Viktighetene har en tendens til å sloss om plassen på dager med lav energi, og da er det ofte lysten som vinner. Hvordan kan du allikevel velge det viktigste?