Hvordan forberede dine presentasjoner

Hva er den beste bedriftspresentasjonen?

Mennesker har hørt på fortellinger og sagn helt fra mennekehetensopprinnelse. Det ligger i blodet vårt.

Historier blir delt ved leirbålet, ved vannhulletfra talerstolen i kirken og på markedsplassen.

Nå for tiden gjøres den i flere kanaler, f.eks. video, filmer, bøker, podkaster, osv i tillegg til de samme arenaene som i gamle tider.

Vi elsker historier, og det er også derfor dette er den beste metoden for å spre tilbudet til din kundegruppe. 

Fortellinger skaper engasjement og blir husket mye bedre enn en oppramsing av fakta og beskrivelse av produkter, tjenester og selvskryt.

Det enkelste, dersom du alltid vil være forberedt til å holde en presentasjon, er derfor å skrive en eller flerer historier som forteller om dine kunder, hva du har gjort for dem og hva som ble resultatet av det du gjorde for dem. 

Det er også enklere å lære historier utenat, fordi du kjenner dem, de er dine egne  og du forteller dem da på en helt naturlig måte. Da får du også troverdighet, og et publikum som hører etter hva du har å fortelle.

Hvis du da lager et knippe på 4-5 historier med litt forksjellig innhold som hver for seg passer til dine ulike kundegrupper, så vil du til enhver tid være forberedt og kan fortelle kortere eller lengere versoner av dem, i forhold til hvor mye tid du har fått til rådighet.

Den beste oppbygningen av din kundehistorie er lik for alle (den har vært slik i tusenvis av år). Det er bare innholdet som er forskjellig. 

I neste avsnitt kan du lese om hvordan du enkelt bygger opp dine kundefortellinger slik at de engasjerer.


Slik forbereder du supre presentasjoner.

1. Du bestemmer deg for ett konkret og spesifikt budskap som du vil at tilhørerne skal sitte igjen med.

2. Du skriver en kundehistorie hvor du leverte på dette buskapet. Historien starter med når (gjerne år, dato og tid) og hvordan du kom i kontakt med denne kunden. Så forteller du om problemet denne kunden hadde, hva som hindret de å få løst det, og hva som ble resultatet av det du løste for dem, med din tjeneste eller produkt. 

Du forteller altså ikke om hvordan du gjorde  det, men kun om problemet og hva det positive resultatet ble for dem, etter at du hadde løst det.

"Hva om jeg er i oppstartfase og ikke har en egen kunde enda"?

Dersom du ikke har en kundehistorie selv, kan du alltids "låne" en fra en kollega, eller fra en du kjenner i samme bransje som du vet at du har lov til å bruke, og som leverer de samme produktene eller likelydende tjenester som deg.

3. Du skriver en overskrift som skaper nysgjerrighet og som lover en ny innsikt, men som ikke røper innholdet i det du skal fortelle. 

Så gir du dem noe som du vet at er nyttig for dem, og de kan ta i bruk med en gang.

Hold gjerne nysgjerrigheten og engasjementet oppe ved å stille spørsmål underveis. 

4. Hvordan du kan avslutte presentasjonen.

Ved å avslutte med en oppfordring til handling, oppnår du at ditt budskap setter seg enda bedre i hukommelsen til publikummet.

En handling kan være f.eks. å lese mer nytte på hjemmesiden din, skrive til deg om forslag til forbedringer, eller sende en melding om hva de likte best med historien din. 

5. Til slutt vil jeg anbefale deg at du gir en liten premie til de som tar seg bryet med å gjøre handlingen, som du oppfordrer dem til.

Alltid beredt til å presentere.

Dersom du nå skriver ned 4-5 historier med forskjellig innhold, og som legger vekt på forskjellig budsap og ulike resultater, så vil du alltid være klar for å presentere dine tilbud.

Du trenger bare å ta fram den historien som  passer til det problemet og løsningen som du vet er riktig der og da.

Du kan f.eks. spørre: "vil du ha den korte eller den lange versjonen"? Så kan du fortelle din historie og gjøre den på 60 sekunder 5 minutter, 20 minutter eller mer. Alt ettersom det passer.

Du kan historiene fordi de er dine egne.

En siste historie som det kan være smart å skrive, er din egen bedrifts emosjonelt tilknyttede historie. Med den deler du dine emosjoner med menneskene du snakker med.

Vi knytter som kjent best bånd med andre når vi åpner for våre ekte følelser. Dine potensielle kunder liker å vite hvorfor du gjør det du gjør, hva som gjør deg skikket i din virksomhet, hvilke mål og visjoner du har, hva som er din misjon og hva som gir deg mening i det du gjør.

Det vi ser etter er om du gjør det for mer enn inntekt og penger. Når du viser at det er mer enn det, så får vi mer tiltro til deg.

Da går du fra å ha et platonisk forhold med markedet, til å ha et kjærlighets- og tillitsforhold med det.

Jeg anbefaler på det sterkeste å fortelle denne historien til dine kunder. Da vil de begynne å tro på deg, og stole på at du kan gi dem det de savner.

Da kommer salgene lettere til deg.

Du skiller deg også klart fra dine konkurrenter, og dine konkurrenter vil ikke kunne klare å snappe kundene dine fra deg.

Du står fram som helt unik, ja nettopp like så unik som du faktisk er. Du knytter da sterke bånd med kundene og markedet ditt.

Det finnes ikke sterkere kundebinding enn det.

Her kan du laste opp en presentasjon-/samtalemal for dine framtidige kundefortellinger: Trykk her