Det beste er å bygge bedriften alene uten hjelp fra andre (NOT)

17.10.2022

Den beste bedriften startes og bygges best hjemmefra og alene! Da får du formet og gjort den akkurat slik du vil ha den, og hvor nyttige tjenestene dine er vet du jo, og da er det helt sikker mange som vil kjøpe dem.

(NOT)!

Et godt felleskap med andre mennesker er grunnleggende for å lykkes!

Bedriftsledere bruker mye tid og ressurser på å finne gode leverandører og lønnsomme kunder.

Vi hører stadig historier om leverandører som ikke holder mål, og dyre annonser på Google, facebook og i andre kanaler, som ikke fungerer.

Det kan føles veldig ensomt å drive egen bedrift.

Et personlig forretningsnettverk åpner opp for løsninger som du ikke får tilgang til på andre måter.

Statistikken forteller at mer enn 70% av omsetningen til bedriftene i verden kommer fra personlige relasjoner.

Det ligger også i oss mennesker å ikke skuffe de du har fått en god relasjon med gjennom å møtes jevnlig,

Vi strekker oss gjerne litt ekstra for å tilfredsstille de vi kjenner personlig framfor de vi ikke kjenner.

Mange tenker at det er vanskelig å sette av tid til å nettverke, og at det finnes raskere metoder for å komme i kontakt med profesjonelle aktører.

De bruker derfor heller ressursene på å ta direkte kontakt med nye kunder og leverandører, og tenker at kvaliteten på leveransene kan leses av leverandørenes størrelse og økonomi.

De tenker at avtalene like gjerne kan gjøres skriftlig, pr telefon og på sosiale medier.

At det gir raskere gevinst å annonsere, legge ut kjøpene på anbud og la leverandørene konkurrere på like vilkår.

Dette viser seg imidlertid ikke å være riktig.

Når du nettverker blir du raskt kjent med profesjonelle mennesker med nyttig kunnskap som du ikke har selv

Du får varige relasjoner som kan hjelpe deg med utfordringer på alle områder av bedriften din

Du blir del av et felleskap som løfter deg, utfordrer deg og utvikler deg slik at du enklere når dine mål.

Aller best utvikles relasjonen når vi møtes fysisk flere ganger i året.

Da er det flere sanser som påvirker og gjør oss trygge på de vi skal samarbeide med.

Trygghet er en viktig faktor for samarbeid, kjøp og salg.

Derfor, vil jeg absolutt anbefale at du prøver ut dette som er den mest brukte og minst kjente markedsføringsstrategien i verden - forretningsnettverking.

Jeg vil gjerne invitere deg inn i mitt nettverk som er CBN - Creative Business Network.

Det er et globalt nettverk, der du møter engasjerte og interesserte bedriftsledere.

Agendaen er laget spesielt godt for å gjøre seg kjent med deg og alle som besøker det.

Gi meg et signal så kan du bli med på neste samling, og du kan gjerne ta med deg din beste samarbeidspartner.

Hjertelig velkommen skal du være! Påmelding

#nettverkssjefen #nettverking #cbnevents #automatisering #2izii