Relasjonsmarkedsføring. Hva er det?

05.07.2022

Trolig den mest brukte og minst kjente markedsføringen som finnes.

«De aller fleste (85 prosent) har noen å spørre om råd og hjelp i ulike situasjoner, men andelen faller i takt med vedlikeholdet av relasjonene» (Kilde: SSB)

Det er flere nettverk av mennesker rundt deg, som du kanskje ikke tenker over at du har tilgang til, og dermed ikke holder kontakten med. Det er dine relasjoner fra nær eller fjern fortid som du ikke har friskt i minne, men som kanskje er dine fremste støttespillere. 

Det er folk som kjenner deg fra før og som har større eller mindre tillit til deg. Dette kan du bygge videre på.

Du kan bli mer bevisst på dine relasjoner ved å kartlegge og organisere nettverkene dine av mennesker.

Hva er relasjonsmarkedsføring?

Det er i hovedsak 3 typer av personlige nettverk som du kan kartlegge:

 • Informasjonsrelasjoner, der du henter din faglige informasjon og oppdateringer av kunnskap
  - Administrasjon
  - Juridiske spørsmål
  - Ledelse
  - HR
  - Salg
  - Markedsføring
  - Kommunikasjon
  - Teknologi
 • Støtterelasjoner, der du finner de som støtter deg uten at de fakturere deg
  - Styret ditt
  - Partnere
  - Følgere (de som alltid liker og kommenterer)
  - Bekjente
  - Venner
  - Familie
 • Referanserelasjoner
  - Profesjonelle ledere i ditt nettverk
  - Kunder
  - Leverandører
  - Idrettsklubber
  - Veldedige organisasjoner
  - Medlemsorganisasjoner
  - Politiske organisasjoner
  - Andre relasjoner
Det er flere gode eksempler på at evnen til å lykkes i livet faller med evnen til vedlikeholde relasjonene dine. Alle mennesker jobber mer eller mindre bevisst med relasjonsmarkedsføring, men det er de som jobber med det bevisst som får mest ut av det.

Det er både en rimelig og en svært effektiv form for markedsføring.

Jeg vil derfor sterkt anbefale deg å bli mer bevisst på dette, og la det bli en større del av markedsføringen din.


Her får du en invitasjon til et forretningsnettverk som møtes jevnlig og gir trening i relasjonsmarkedsføring for sine medlemmer. Du kan lese mer og melde deg på neste møte på denne nettadressen: https://ngage.nu

Så kanskje ser jeg deg der!

#ngage #nettverkssjefen #relasjonsmarkedsføring #nettverking


Relasjonsmarkedsføring
Relasjonsmarkedsføring