Hvilken strategi gir mest effekt på salget?

10.08.2022

Det er allment kjent at uten å starte vil du ikke nå til mål. Allikevel er det flest mennesker som lar være å starte, selv om de vet hva de må gjøre.

Ingenting kommer av seg selv, men du vet jo at når du først begynner så går resten lettere.

Kanskje har du bestemt deg for å annonsere, du vil blogge, være aktiv på sosiale medier og delta på frokostmøter og nettverksmøter.

Men hva bør du gjøre først?

De mest suksessfulle bedriftslederne er aktive ute blant folk. De deltar selv, eller har dedikerte mennesker som jevnlig er ute blant kunder og prospekter i fysiske nettverk, og de henger med folk som er i kontakt med deres potensielle nye kunder.

Nettverking er den mest vanlige, mest effektive og minst kjente markedsføringsstrategien i verden.

Bedriftsledere forteller at de ville miste 28 % av virksomheten hvis de sluttet å bygge nettverk.

Det er ingenting som er så effektivt som å delta i fysiske nettverk!

Du er hjertelig velkommen som gjest i vårt forretningsnettverk: Samarbeidsbedrifter

80 % av B2B-kundene tar beslutninger basert på erfaringen de har med hverandre. Dette er en klar indikator på hvor viktig nettverksbygging kan være for virksomheten.

Du bør derfor sette opp noen aktiviteter som tvinger deg til å gå ut og møte nye mennesker.

Du har kanskje som de beste bedriftslederne, strukturert ditt sosiale nettverk allerede?

Du har satt opp en oversikt på hvem du kjenner innenfor ditt informasjonsnettverk, støttenettverk og referansenettverk.

Du kan kategorisere dem i 3 hovedgrupper (alle gode ting er 3)

  • Bekjente
  • Har gjensidig tillit
  • Er lønnsomme

Det neste du bør gjøre er å bli mer kjent med menneskene i ditt referansenettverk for å finne hvem som kan bli med i ditt referanseteam. Med disse kan du opprette og utvikle ditt uformelle salgsteam.

Et godt referanseteam hjelper hverandre proaktivt og kontinuerlig.

Det er gjensidighet fordi alle vet at det er til felles beste.

Referansepartnere kjenner hverandre godt, vet om verdiene av hverandres produkter og åpner dører inn til nye kunder for hverandre.

Partnerne i ditt team:

  • Liker deg og har lyst til å hjelpe deg
  • Er villig til å avsette tid til deg
  • Er engasjert i å lære om deg
  • Har ressurser nok til å hjelpe deg
  • Har tillit i din målgruppe
  • Du stoler på dem

For å finne ditt uformelle referanseteam må du bruke tid sammen med dem, og tid til å lære hver og en av dem å kjenne.

De som ikke passer inn i forventingene du har til dem, bør du la gå videre. Det er mer nyttig å bruke tiden på de menneskene som bryr seg, og som du har gjensidig nytte av.

Så hvordan setter du i gang denne prosessen?

Det er enkelt!

Du starter med dem du har en god magefølelse for, tar en en-til-en samtale, stiller spørsmål og prøver å finne ut mest mulig om hvordan du kan hjelpe vedkommende.

Og dersom tilliten er til stede og du ser at du kan hjelpe dem, så gjør alt du kan av hele ditt hjerte for dem. Her er det viktig at du gir uten å forvente at du får noe tilbake.

Årsaken til dette vil jeg avsløre i mitt neste innlegg.

Flere innlegg ser du her

#nettverkssjefen #nettverking #cbnevents #automatisering