Linkedin oppstart- og nettverkshjelp

25.02.2023

Du får en oppskrift på hvordan sette opp din profesjonelle Linkedin profil slik at du tiltrekker de du ønsker skal se den. Se video under, og ta kontakt dersom du ønsker en dypere innsikt eller har spørsmål om videre Linkedin aktivitet.