Hvem er jeg ?


Relasjonsmarkedsfører og oppfølgingsspesialist

Geir har 30 års erfaring fra salg og kundeservice, og har en unik evne til å få kunden til å føle seg ivaretatt og sett. Med Geirs erfaring og kompetanse innen relasjons-og kontaktskapende salgsarbeid, vil du føle deg trygg for at prospektlisten øker med kvalitativt gode salgsmøter som fører til sikker kundevekst.

Du skal slippe å jage kunder

Geir er opptatt av å få kunden til å beskrive utfordringene de opplever som vanskelige, fordi da blir veien til å finne den riktige løsningen kortere. 

Han ønsker å være med på reisen sammen med deg, og bidra til og sikre at resultatet blir best mulig over tid.

Han knytter kontakt og bygger en god relasjon med nye potensielle kunder for deg, og legger på den måten grunnlaget for en god dialog videre mot kontraktsinngåelse og kundevekst.

Slik vil du kunne bruke tiden på det DU er god på, nemlig å levere gode produkter og tjenester til kundene dine.

Kartleggingsssamtale

For å bli kjent med deg tilbyr han en 45 minutters kartleggingssamtale. 

Her får du på en fin måte kartlagt det du trenger for å oppnå målene dine.

Det hender også det blir noen aha-opplevelser underveis i samtalen, som kan gjøre at målene endrer seg eller blir mer tydelige for deg.

Finn tid i hans kalender!

Geir Bodin
Geir Bodin

Visjon:  Økonomisk frihet i næring og fellesskap
Misjon: Bidra med salgsmetoder som gir de beste resultatetene
Verdier: Lønnsom - Utholdende - Fremtidsorientert - Troverdig