Hvem er jeg ?


Relasjonsmarkedsfører og oppfølgingsspesialist

Geir har 30 års erfaring fra salg og kundeservice, og har en unik evne til å få kunden til å føle seg ivaretatt og sett. Med Geirs erfaring og kompetanse innen relasjons-og kontaktskapende salgsarbeid, vil du føle deg i trygg for at prospektlisten øker med kvalitativt gode salgsmøter som fører til sikker kundevekst.

Du skal slippe å jage kunder

Jeg er opptatt av å få kunden til å beskreve utfordringene de opplever som vanskelige, slik at veien til å finne den riktige løsningen blir kortere. Jeg vil å være med på reisen videre sammen med deg og bidra til et resultat som begge blir fornøyd med, hvor jeg knytter kontakten og legger premissene for raskt og godt innsalg med kontraktsinngåelse. Slik vil du kunne bruke tiden på det du er god på, nemlig å levere de beste løsningene for kundene dine.

Kartleggingsssamtale

For å bli kjent og avdekke ditt behov, tilbyr jeg en 45 minutters avdekkingssamtale. Her får vi på en fin måte kartlagt behovene og synliggjort resultatene som ønskes. Det hender også det blir noen aha-opplevelser på denne reisen som kan gjøre at målet endrer seg eller spisser seg.

Ta kontakt med oss for en gratis kartleggingssamtale

Geir Bodin
Geir Bodin