Bookingkoden

Kundeanbefalinger

Les hva kundene sier 

Øyvind Belsten

Daglig Leder/ We4you AS

"Jeg har kjent Geir siden vi startet opp we4you i 2003. Han har i denne tiden hentet inn kunder som har vært helt avgjørende for vår eksistens og vekst i sentralbordtjeneste. Det har gitt oss et løft og en trygg og god arbeidsplass for flere ansatte."

 

Jan Erik Christensen 

Eier og leder / Norway China Business Hub

"Geir is one of the nicest and most comfortable people I have ever worked with. He is incredibly easy to relate to, knowledgeable about his subject, and not least, he does what he has told the customer he will do. If you want predictability and a good framework for booking meetings for your company, Geir is the one you should contact."

 

Erik Horn

Personvernpraktiker / GDPR-Konsulent / GapSolutions AS

"Samarbeidet med Geir har gitt en lang liste over gode prospekter for vår GDPR løsning. Det har også resultert i flere gode salgsmøter. Dette har gitt oss en god basis for å bygge virksomheten fremover.

Jeg kan derfor varmt anbefale tjenestene Geir leverer til den som trenger møter ferdig booket med potensielle nye kunder, eller har periodevis behov for en ekstra salgsressurs."

 

May Linn Gjerding

Daglig Leder / Calibr AS

"Geir er utrolig god til å skape kontakt og åpne dører. Hans engasjement og evner til oppfølgning har gitt oppdrag og muligheter med nye kunder som vi ikke hadde blitt kjent med, uten hans salgshjelp."

 

Kenneth Holter

Direktør / CBA Fagformidling AS

"Geir har vært en lønnsom og pålitelig samarbeidspartner for oss i mange år. Han har bidratt på en positiv og løsnings orientert måte for å løse våre behov. Geir har levert sine tjenester og produkter i henhold til avtale. Han har også bidratt ut over mine forventninger og får mine beste anbefalinger."

 

Steinar Bergo

Chief Customer Officer / NHDC

"It has been my greatest pleasure to work for Geir. He is an excellent leader and someone you can depend on 100%. He is positive and has a great ability to motivate people around him. Geir is a person I truly respect and anyone should be lucky to have the chance to work with him."

 

Gry Sandland

Logoped/ Sentrum Logopedi

"Jeg har gleden av å være medlem i businessnettverket CBN Oslo som ledes av Geir Bodin. Geir er en flott sparringspartner som er ærlig og god på å gi konstruktive tilbakemeldinger. Han er en lyttende person og veldig opptatt av de han har rundt seg. En selger, samarbeidspartner og venn som jeg kan stole på. Han trener forretningsfolk til å finne og gjøre de beste avtalene, uten at du trenger ta de "kalde" telefonene eller betale for annonser. Det passer meg bra. Anbefaler deg en prat med Geir. "

 
 

 

Hogne Engdahl

Senior rådgiver/ Stratsys

"Jeg har lært Geir å kjenne som en engasjert og entusiastisk person, som inngir trygghet. Gjennom flere møter har jeg opplevd han som kontaktskapende og løsningsorientert. Jeg er glad for å kunne samarbeide videre med Geir Bodin."

 

 

 

Tina Hessel

Leder / Potensia method

"Geir har lært meg mye om dette nettverket og han har en stor tålmodighet i forhold til alt jeg spør om i forhold til forretnings nettverking."

 

 

 

Siri Blindheim

Leder / Mestringspilotene

Jeg har benyttet Geir Bodin som møtebooker i et halvt års tid for treningene i retorikk og presentasjonsteknikk som jeg leverer gjennom Mestringspilotene. Det er ikke lett å komme i kontakt med de riktige beslutningstagere i ulike bedrifter. Der er Geir god å ha på laget! Han er tålmodig, hjelpsom og samvittighetsfull.