Bookingkoden

Vilkår og betingelser

 Vilkår og betingelser

Innledning

Standard salgsbetingelser for nettbutikken på https://iziibuy.com/shop/foryourhealth.

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg hos (https://iziibuy.com/shop/foryourhealth)

 1. Parter
 • Firmanavn: Digitalveiviserne AS
 • Adresse: Ljabruveien 25c 1169 Oslo
 • Org. nummer: 916 701 985
 • Tlf: 93080865
 • Postnummer: [email protected]

Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen innlagt i Nettbutikken levert av Iziibuy.com, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for deres bestilling. For å kunne handle hos oss må bedriften være registret som kunde i vår nettbutikk. Er dette næringskjøp er dette blant annet regulert i markedsføringsloven, personopplysnings-loven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

 1. Gjennomføring av bestilling og kjøp i nettbutikken
  Kjøp gjøres gjennom vår nettside, og er automatisk slik at alt av registrering, betaling og behandling foregår på våre websider. Alle avtaler er bindene, kjøp til private og bedrifter reguleres i henhold til gjeldende regelverk.
 2. Opplysninger gitt i nettbutikken
  Vi tar forbehold om at skrive-/ trykkfeil, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller deler av denne, dersom feil opplysninger gis til oss.
 3. Priser
  Alle priser er oppgitt inklusiv merverdiavgift og eksklusiv ekspedisjonsomkostninger. Prisendringer varsles alle våre kunder 30 dager før disse trer i kraft.
 4. Betaling (produkt)
  Ved kjøp av våre produkter skjer betaling ved avsendelse av kjøpt produkt.
  Betalingsfrekvens og betalingsmetode (faktura eller automatisk trekk fra kort) avhenger av hvilket abonnement og eventuelle tilleggstjenester du har valgt.

5.1 Betaling (Abbonement)
Våre tjenester skjer ved automatisk trekk med din registrerte betalingsmetode på forskudd.
Betalingsfrekvens og betalingsmetode (faktura eller automatisk trekk fra kort) avhenger av hvilket abonnement og eventuelle tilleggstjenester du har valgt.

 1. Angrerett og oppsigelse
  Angrerettloven gjelder ikke for kjøp/avtaler mellom virksomheter. Er salget rettet til privatperson er dette regulert i henhold til gjeldende regelverk. Er dette en online tjeneste eller abonnement gjøres dette enkelt via dine kundesider.
 2. Levering og forsinkelse
  Gjelder dette et abonnement eller en online tjeneste skjer levering omgående etter registrering og betaling på våre hjemmesider. Gjelder dette et produktkjøp leveres dette innen 7-10 virkedager. Vi tar ikke ansvar for at 3 parts leverandørs leveringstider, slik som avtaler knyttet til betalingsløsninger.
 3. Undersøkelse av leveransen
  Etter leveranse bør dere, så snart dere har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Skriftlig varsel må gis oss snarest, og innen 8 virkedager.
 4. Personopplysninger
  Vi behandler i utgangspunktet bare firmaopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deres firma. I noen tilfeller behandler vi firmaopplysninger som også inneholder personopplysninger til andre formål. Dette kan for eksempel være å sende informasjon om tilbud/informasjon som er relevante for dine kjøp. etc. per e-post eller som informasjon per post. Vi vil aldri videreformidle dine personopplysninger til andre aktører. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet.
 5. Salgspant
  Selger betinger seg salgspant i de leverte tjenester og produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.
 6. Tvister
  Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Oslo Tingrett som verneting.

© 2021 Digitalveiviserne AS. Ljabruveien 25c, 1169 Oslo