Bookingkoden

Målgruppe

Definer din idealkunde

Send meg hele møtebookingprosessen på e-post.

Det å finne de riktige kundene for dine løsninger er selve grunnpilaren i en god møtebookingsprosess. 

Det er svært lønnsomt å tenke gjennom og planlegge dette på forhånd. Da vil tiden det tar å treffe riktige kunder og beslutningstagere bli kortere. Det blir det flere av salg av, fordi flere av du du møter ser nytten av dine tjenester og vil kjøpe av deg.

Det beste og enkleste er å fokusere på en målgruppe av gangen.

Hvem er kunden din i en av dine målgrupper?

Bransje - Geografi - Rolle - Alder - Kjønn - Sivilstatus - Utdanning - Politisk syn 

Hvem er i deres omgangskrets?

Hvem kjøper de av? Hva kjøper de? Hvilke eksperter følger de? Hvem er de påvirket av? Hva leser de? Hvor leser de? 

Hvilke ønsker og behov har målgruppen?

Hvilke behov har din idealkunde. Hvilke utfordringer har de, som du kan hjelpe dem med? Hva har de gjort for å prøve å løse disse utfordringene? Er det noe de tror at de mangler for å få løst sine utfordringer?

Du bør fokusere på det de tror at de trenger først, uten å forsøke å argumentere for, eller prøve å overbevise dem om dine meninger! Dersom du kan levere noe de tror de trenger, kan det være smart å fokusere på det først. 

Da kommer du lettere i dialog om det de faktisk trenger.

Kundene dine ønsker RESULTATER, dvs. hva som kan gi dem en løsning på sine problemer. De ønskre ikke å høre om hva dine produkter kan gjøre. 

Mennesker beslutter på følelser, og rettferdiggjør beslutningen logisk etterpå. Derfor må du selge dem resultatet av det dine produkter eller tjenester gir dem.

Følelsesmessige ønsker

som f. eks: Være med i en eksklusiv klubb. Bli sett opp til. Bli lagt merke til. Være spesiell. Være stolt av seg selv. Kjenne at de har fått til noe (beslutte noe som er riktig). Identifisere seg med noe/noen. 

Hva vil mennesker unngå?

«Mennesker beveger seg enten mot det positive eller fra noe de vil unngå» Mike Cechanow

Hva mennesker ønsker å oppnå:

Enkelhet (kvikk fix), Bedre tid, Penger, Popularitet, Komfort, Fritid, Forfremmelse, Tilfredsstillelse (ha det gøy), Selvtillit, Mestring, Trygghet,Forutsigbarhet

Hva mennesker ønsker å unngå:

Arbeid, Ubehag, Bekymringer, Tap, Risiko, Bli latterliggjort, Endring, Bli avslørt, Utelatelse, Ekskludering, Irettesettelse, Bli styrt

VI KJØPER PÅ FØLELSER

Grådighet – Trygghet – Utrygghet - Tillit– «Kjemi» – Tilhørighet – Håp – Utålmodighet

TROER OG OPPFATNINGER

Hvilke konsepter, oppfatninger og trossystemer lever din målgruppe etter?
Hva tror de på generelt?
Hva tenker de om det grunnleggende problemet / situasjonen?
Hva tenker de om den bransjen du representerer?
Hva tenker de om den type produkt / tjeneste?
Hva tenker de om andre i din bransje?

Din idealkunde

Et eksempel på hvordan du kan finne din første målgruppe:
Se for deg din største suksesshistorie (dersom du ikke har en selv kan du dikte opp en, eller bruke suksesshistorien til en venn, kollega).
Hvilke resultater fikk de av å kjøpe og ta i bruk de produktene / tjenestene du eller din venn/kollega leverte?
- list opp helt konkrete resultater!

Hvilke andre resultater fikk de i livene sine som en følge av det (ringvirkninger)

Hvilke andre mennesker eller bedrifter er lik denne kunden?
Har de de samme utfordringene som din den suksesskunden - den kunden du tenker på nå?
Kan du løse dem på den samme måten, eller slik din venn/kolleaga gjorde det?

MÅLGRUPPETENKNING ER EN KONTINUERLIG PROSESS

Du blir aldri utlært om dine målgrupper.

«Skru på ørene og vær en elev»

Før du starter en salgssamtale må du vite - HVEM du snakker til
- HVA som er problemet deres - HVA de ønsker seg. Hvorfor de ønsker seg det

Når du stiller nysgjerrige spørsmål og får ærlige svar, blir målgruppa klarere. 

Derfor er det et evighetsarbeid – det må bli din væremåte – din vanlige adferd.

Det mer du vet, det enklere blir det å selge inn dine produkter og tjenester!

Gled deg til å snakke med et nytt menneske! 

Vær nysgjerrig, stille spørsmål og lytte på svarene som kommer!

Spørre og lytte! 

Last ned som PDF