Bookingkoden

Måling og rapportering av din framdrift  

Rapportering

Send meg hele møtebooking prosessen

Nyttige digitale verktøy er billig i anskaffelse, og vil hjelpe deg å oppnå målene dine uten at du må jobbe altfor mye med struktur og administrasjon. Da kan du bruke tiden på det som er aller mest viktig, nemlig å komme i kontakt med nye kunder og få til mest mulig salg

Oppgavene her vil hjelpe deg til å få oversikt på hva du bør bruke tiden til.

Fyll først inn det du ønsker, eller må ta ut i lønn hver måned

 

Jeg vil tjene __________ kr i måneden.

 

Denne inntekten vil gi deg:

  • Grunn 1:
  • Grunn 2:
  • Grunn 3:

 

Ringvirkningene av dette igjen vil gi deg:

  1. Eks.: sove godt om natten

  2. Eks.: anerkjennelse fra…

  3. ........ osv

 

Når du har oppnådd målet ditt kan du videre velge mellom:

  1. valg: .........................................................

  2. valg: .........................................................

  3. valg: .........................................................

 

Bestem ditt økonomiske mål for dette året

Omsetning / Fakturert beløp           Kr  ……………………

Resultat/ (Omsetning – kostnader) Kr  ……………………

 

Bestem ditt økonomiske mål for hver måned

For eksempel dele året på 12, eller mer i tråd med det realistiske

Antall enheter (Produkt/tjeneste) solgt for å oppnå ditt økonomiske mål?

Jan – antall enheter:

Feb– antall enheter:

Mars– antall enheter:

osv...

Antall møter hver måned du må ha for å oppnå salgsmålet ditt.

jan. antall møter:

feb. antall møter:

mars. antall møter:

osv ...

Antall nye potensielle kunder du må ta kontakt med - treffprosent på 10%

Eksempel: Dersom du finner ut at du må ha 10 møter med potensielle nye kunder for å nå ditt salgsbudsjett, så må du kontakte 100 nye potensielle kunder, dersom du har 10% treff.

Det vil si 100 x 10 % = 10

Videre eksempel:
Dersom du går i 10 møter og får salg på i gjennomsnitt 3 av dem, så er din hitrate 30% 

Det vil si at:
Dersom enhetsprisen på produktet ditt er kr 35.000,- og ditt økonomiske mål pr måned er kr 105.000,- så må du selge 3 enheter den måneden.

Da trenger du å gå i 10 møter hver måned, og du må ha knyttet kontakt med minst 100 nye ptensielle kunder i målgruppen din den måneden.

 

Oppgave:
Finn ut hvor mange telefoner du må ta når du har en treffprosent på henholdsvis 20, 30, 40 og 50 % for å oppnå ditt salgsmål

Formell: T(antall nye kontakter) x % (treffprosent) = M(møter) x S (selgeprosent -30% eller det du erfarer selv) = Antall salg

Hva blir ditt resultat ?

Skriv ned dine leverandørutgifter:
(Husleie, bil, verktøy, data, regnskap, etc)

  • Skriv ned din lønn:

 

Totale utgifter =

 

Hva blir ditt resultat etter lønn

Din totale omsetning (fakturert omsetning) kr ...............................

Dine totale utgifter                                       kr ................................

Ditt resultat:                                                  kr ………………………….

 

Det vil si: Sum fakturert til kunder - Dine leverandørutgifter (DB 1) – Sum utgifter = Resultat (DB 2)

Nå har du et godt grunnlag for å styre dine aktiviteter slik at du oppnår det resultatet du vil ha.

Når du også evaluerer og rapporterer dette til deg selv og de du samabeider med, har du store muligheter for å holde koken og klare budsjettet ditt med god margin. 

Denne metoden vil gi deg motivasjon til å komme over det som blir kjedelig i lengden, men som du må igjennom for å klare å tiltrekke nok kjøpende kunder.

Lykke til!

Hvordan jeg kan hjelpe deg videre

Trenger du hjelp til denne prosessen så ta gjerne kontakt med meg, eller trykk i knappen under, så tar vi en prat før du setter deg i gang. 

Hvis du vil så kan jeg også være din støtte underveis i prosessen.

Last ned måling og rapporteringsmal