Bookingkoden

Forberede samtalene dine


En oppskrift på hvordan du kan forberede deg til salgssamtalene dine

Gratis mini-kurs i bookingkoden. Begrensede plasser

Planlegge er å se hva som skjer i fremtiden. Bekymring er å planlegge at det går dårlig. Det vi skal gjøre nå er å planlegge at samtalen går bra.

 

Du blir best motivert av å se for deg målet!
(ikke detaljene i alt du må gjøre for å komme dit)

 

 

Derfor må du først se for deg at du har oppnådd målet ditt med samtalen. Målet ditt bør være å få TILLIT fra den du snakker med. Det bør IKKE være å selge noen ting.

Detaljene har du allerede planlagt i tidligere.

Du vet litt om hvem kunden er. Du kjenner problemet du løser. Du vet hvilken Verdi du tilfører din idealkunde. Du kjenner din kortformulering - din "pitch". Du vet målet med samtalen. Du kjenner ditt budsjett og hvorfor nå det.

Praktisk forberedelse til samtalene

 • Ta fram samtalemalen
 • Hent opp ringelisten din
 • Bestem tiden du skal bruke – pauser etc
 • Ha målet ditt med samtalen klart for deg
 • Ha noe å skrive på og med
 • Steng alle varslinger fra SoMe, e-post, o.l.
 • Kjenn at du sitter godt og er våken og klar

 

Hvordan gjøre deg mentalt klar for samtalene

Skriv opp hvordan du ønsker å fremstå på et stykke papir.

Eksempel:

 • Tilstede og lyttende
 • Fokusert 
 • Ekte – Autentisk
 • Bekreftende og respektfull

 

Hold hånden over ordene og tenk deg at de stråler inn i deg gjennom håndflaten og armen din. 

Nå er du klar for å gjennomføre gode samtaler.

Trenger du hjelp til å sette i gang gjennomføringen av møtebookingen / salgssamtalene?

Ta kontakt eller kjøp forberedelse til salgssamtale her

Last ned oppskriften