Bookingkoden

Sette mål og forventninger

La oss snakke litt om deg

Send meg de 8 stegene i møtebookingprosessen

Hvor mye ønsker du å tjene pr måned?  


Skriv et tall som GJØR DEG MOTIVERT! Selv om det føles litt utenfor rekkevidde akkurat nå.

Skriv ned HVORFOR du trenger å nå dette målet. 

 • Hva vil det gi deg?
 • Hvordan vil det påvirke DEG og FAMILIEN din?
 • Hvilke ringvirkninger vil det få at du når målet? 
 1. Utrykk målet i positive vendinger
 2. Målet er passe stort for å engasjere dine positive følelser 
 3. Målet kan igangsettes av deg selv (eller gruppen du er med i) 
 4. Du har en spesifikk sansebasert beskrivelse av målet, og det som trengs for å oppnå det.
 5. Målet tar hensyn til langsiktige og kortsiktige konsekvenser
 6. Det er mer enn en måte å nå målet på 
 7. Det første trinnet er spesifikt og oppnåelig 
 8. Målet gir deg økte valgmuligheter 
 9. Du er villig til å gjøre det som trengs for å oppnå målet. 

Når du har dette klart for deg så vil du også ha motivsjonen du trenger for å sette gang og holde kontinuitet tet på salgsaktiviteten din

Så hvordan skal du nå ditt økonomiske mål?

Dersom du har klart for deg hva som skal være lønnen din hver måned, så er det noen spørsmål du kan stille deg som kartlegger hvilken progressjon og kontuitet du må holde i salget.

Hva koster produktet ditt?

Hva er kostnaden din pr solgte produkt / tjeneste?

Hva sitter du igjen med etter at det er solgt?

Hvor mange potensielle kunder må du snakke med før en av dem kjøper?

Hvor mange må du ta kontakt med i målgruppen din for å treffe en som er interessert nok til å ta et møte med deg?

Når du har svaret på disse spørsmålene så vil du ha et klarere bilde på hvor høy aktivitet du må ha for å nå målet ditt.

Ut fra dette kan du nå sette et reelt og oppnålig budsjett.

Lykke til!

Men husk! 
Ditt økonomiske mål må du ta bort fra tankene i samtaler med dine potensielle nye kunder, slik at de ikke forstyrrer din tilsetedværelse for den du snakker med, og holder fokuset på deres problem! 

Under samtalen er det tilliten fra den du snakker med du skal vinne. Det er målet ditt for samtalen.

Vil du ha hjelp i denne prosessen?

Last ned oppskriften på hvordan sette mål