Bookingkoden

Verdien av ditt produkt

Definer produktverdien for din idealkunde

Send mini-kurs i møtebooking

Verdien av produktet ditt

 

Du vet jo at det finnes folk som trenger deg der ute, du må bare finne ut hva som trigger deres nysgjerrighet for ditt produkt og din tjeneste.

Men, de kjøper ikke noe som de ikke føler noe for, eller ser nytten av.

Derfor må du forstå hva kundene dine vil, før du forteller hvordan dine løsninger kan hjelpe dem å oppnå det de vil.

Når du har denne kunnskapen, så vet du også hva du kan snakke om i dine samtaler med målgruppen din.

 

Du kan finne den ved å følge denne oppskriften.

 

✔️ Du leser produktet i brosjyrer - eller du kjenner det fordi du har brukt det selv

✔️ Du intervjuer ekspertene i din bransje

✔️ Du analyserer konkurrentene dine

✔️ Leser hjemmesider

✔️ Du spør dine kunder hvorfor de kjøpte av deg

 

Du er på jakt etter EN ting.

 

RESULTATET

 

Hvilken verdi ser potensielle kunder i ditt produkt og din tjeneste?

 

✔️ Gir det dem større og mer stabile inntekter?

 

✔️ Øker det fellesskapsfølelsen?

 

✔️ Gir det dem annerkjennelse?

 

✔️ Får de en bedre helse?

 

✔️ Skaper det energi og ringvirkninger?

 

Bli kjent med hva du er unik på og hvilke problem du løser

 

  • Du får ikke betalt for JOBBEN du gjør

 

  • Du får ikke betalt for TIMENE du bruker

 

  • Du får betalt for PROBLEMENE du løser for dem

 

  • Kundene betaler deg for RESULTATENE du løser for dem.

 

Velg ETT PROBLEM som du løser for dem med ditt tilbud

 

Når du har valgt ETT problem som du løser, så gjør du det MYE lettere for deg selv å kommunisere tilbudet, slik at potensielle kunder blir nysgjerrige og villig til å kjøpe av deg.

 

Du må være helt KLAR OG TYDELIG på hva du gjør og hvem du hjelper med hva.

 

Dette gjør det MYE enklere for deg å fokusere på det du skal gjøre for å få bedre resultater, også for deg selv.

 

Når du har kommet fram til ETT problem som du løser for dem kan du formulere et tilbud i en kort og enkel setning, som gjøre det klart og tydelig for dem

 

 

DIN TILBUDSFORMULERING -DIN PITCH -

 

Jeg hjelper (din målgruppe) å løse (problem) slik at (resultat)

 

eller

 

Jeg hjelper (din målgruppe) å oppnå (resultat) som igjen fører til (resultat)

 

Eksempler:

 

  • Vi hjelper selgere å (unngå møter som ikke fører til salg), slik at de kan (bruke all tiden mer effektivt på potensielle kunder som er klare til å kjøpe av dem).

 

  • Vi hjelper kraftselskaper med å (oppnå automatisk kontroll i alle sine styringssystemer), slik at de kan (konsentrere alle sine ressurser på å bedre resultatet og videreutvikle produktene).

 

HUSK!

DU SELGER HVA SOM BLIR RESULTATET FOR DEM NÅR DE KJØPER AV DEG

 

Det er ekstremt viktig at du er klar og tydelig på hva som blir RESULTATET av det å jobbe med deg / kjøpe dine produkter.

 

De betaler deg IKKE for TIMER, de betaler deg IKKE for INNSATSEN. De betaler deg for det DE FÅR AV RESULTATER etter at du har levert dine produkter og tjenester.

 

VÆR SPESIFIKK

 

Du må være TYDELIG hva du mener (lett for KUNDEN din å se for seg)

 

Det må være MÅLBART (du må kunne vise de resultatet, slik at de ser hva de har oppnådd)

 

Hold deg unna klisjeer (moderne, brukervennlig, lønnsom, rimelig, kostnadseffektiv, miljøvennlig )

 

RESULTAT - IKKE PROSESSEN I DET DU LEVERER

 

Mange gjør den feilen at de beskriver hva de gjør, og hvordan de jobber (PROSESSEN)

 

Kundene bryr seg kun om RESULTATET.

 

 

Dine kunder kjøper resultatene av det du leverer.

Det er ekstremt viktig at du er klar og tydelig på hva som blir RESULTATET av å jobbe med deg og  kjøpe dine tjenester. De betaler deg IKKE for TIMER, de betaler deg IKKE for INNSATSEN. De betaler deg for det DE FÅR AV RESULTATER når de har kjøpt av deg. 

Selg resultat - ikke prosess!

Jeg er veldig glad i å jobbe med SALGSPROSESSEN sammen med kundene mine, men de vil ha SALG av sine produkter og tjenester (kvikk fix) 

Måten du skaper resultater på er IKKE så viktig. Når du forstår dette vil du skille deg ut i markedet blant dine konkurrenter, for de fleste er alt for opptatt av HVA de leverer.

Vil du at jeg skal hjelpe deg i gang med å finne resulatene av dine tjnester/produkter til din målgruppe?

Last ned PDF