Hvorfor synliggjøre og leve etter dine verdier?

27.10.2023

Mine viktigste verdier ❤ 

Hvorfor er de viktige for meg å kjenne til ? 

Dette spørsmålet har vært et stadig tilbakevendende tema for meg. 

Mange bedrifter fremmer sine verdier på hjemmesiden, i markedsføringen og internt i bedriften. 

De vil at disse verdiene skal etterleves og oppleves av kundene, samarbeidspartnerne og de ansatte. 

Verdiene danner grunnlaget for kulturen i bedriften. 

Verdiene er et speil av personligheten. 

Hvis jeg ikke lever etter dem, så vil det vise seg på utsiden. 

Jeg vil kjenne det som om det er noe jeg savner. 

Når jeg skal velge ut mine viktigste verdier så må de kjennes ekte. Bedriftene jeg jobber for bør også leve etter noen av de samme verdiene, hvis jeg skal fungere effektivt sammen med dem. 

Så hvordan kan du komme fram til de viktigste verdiene i din bedrift?

Jeg stilte disse spørsmålene til meg selv:

✔ Hva er viktig for deg?
✔ Hva er viktig for deg nå?
✔ Hva står ditt hjerte nærmest?
✔ Hvordan vil du bli husket?
✔ Hva vil du at folk sier om deg når du ikke er i rommet selv?
✔ Hva er viktig for din bedrift?
✔ Hvilke ansatte vil du tiltrekke?
✔ Hvilke kunder vil du tiltrekke?
✔ Hva er det du savner i ditt liv?
✔ Hva er det din bedrift savner?

Nå har jeg funnet mine. 

De er:

❤ L ønnsom 
❤ U tholdende
❤ F remtidsorientert
❤ T roverdig

Disse verdiene kjenner jeg som ekte for meg. Det er verdier jeg er i ballanse med, og kan leve videre med. 

De gir meg LUFT under vingene. 

#bookingkoden #automatisering #relasjonsmarkedsføring #2izii