Verdien av ditt produkt

Vi kjøper ikke noe som vi ikke føler noe for, eller ser nytten av. Derfor må du forstå hva kundene dine vil, før du forteller hvordan dine løsninger kan hjelpe dem å oppnå det de vil. Når du har denne kunnskapen, så vet du også hva du kan snakke om i dine samtaler med målgruppen din.

Bli kjent med hva du er unik på og hvilke problem du løser for din målgruppe

Du får ikke betalt for JOBBEN du gjør
Du får ikke betalt for TIMENE du bruker
Du får betalt for PROBLEMENE du løser for kundene dine

Kundene betaler deg for RESULTATENE du gir dem. 

VELG UT ETT PROBLEM SOM DU VET AT MÅLGRUPPEN HAR 

Når du har valgt ETT problem som du løser så gjør du det MYE lettere for deg selv å kommunisere tilbudet og få kunder som er villig til å kjøpe av deg

Du må være helt KLAR OG TYDELIG på hva du gjør og hvem du hjelper med hva. Da gjør du det MYE enklere for deg selv å fokusere spesifikt og din potensielle kunde forstår lettere hva du kan bidra med.

Du kan lage deg en kort formulering, som du pugger og henter fram når du trenger det.

Eksempler på korte og konsise formuleringer:

Jeg hjelper (din målgruppe) å løse (problem) slik at (resultat)
eller...
Jeg hjelper (din målgruppe) å oppnå (resultat) som igjen fører til (resultat) 

Eksempler fra to konsulenter i forskjellige bransjer:

Jeg hjelper selgere å (unngå møter som ikke fører til salg), slik at de kan (bruke all tiden mer effektivt på kunder som ønsker å kjøpe av dem).
Jeg hjelper kraftselskaper med å (oppnå automatisk kontroll i alle sine styringssystemer), slik at de kan (konsentrere alle sine ressurser på å bedre resultatet og videreutvikle produktene).

Dine kunder kjøper resultatene av det du leverer.

Det er ekstremt viktig at du er klar og tydelig på hva som blir RESULTATET av å jobbe med deg og  kjøpe dine tjenester. De betaler deg IKKE for TIMER, de betaler deg IKKE for INNSATSEN. De betaler deg for det DE FÅR AV RESULTATER når de har kjøpt av deg. 

Selg resultat - ikke prosess!

Jeg er veldig glad i å jobbe med SALGSPROSESSEN sammen med kundene mine, men de vil ha SALG av sine produkter og tjenester (kvikk fix) 

Måten du skaper resultater på er IKKE så viktig. Når du forstår dette vil du skille deg ut i markedet blant dine konkurrenter, for de fleste er alt for opptatt av HVA de leverer.

Vil du at jeg skal hjelpe deg i gang med å finne resulatene av dine tjnester/produkter til din målgruppe?